Wycieczka zawodoznawcza – Muchobór

10.05.2024

W dniu 19.04.2024 r. odbyły się zajęcia praktyczne u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej – Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu – Sekcja Wrocław Brochów. W tym dniu młodzież z klasy I technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z zakresu pracy i obowiązków dyżurnego ruchu na LSC Wrocław Muchobór oraz nastawni wyposażonej w prowadzeniu ruchu na zasadzie działania przekaźników na stacji Wrocław Muchobór. Pod czujnym okiem i z dużym zaangażowaniem pracę dyżurnego ruchu na w/w. nastawniach omawiała Pani zawiadowca Elżbieta Kuzar.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, wiedzą i aktywnością.

W imieniu Dyrektora Zespołu Szkół w Żarowie oraz własnym składam serdeczne podziękowania dla Pana Dyrektora Zakładu PLK we Wrocławiu, Panu Naczelnikowi Sekcji Wrocław Brochów, a także Pani Zawiadowcy za możliwość przeprowadzenia tak ciekawych zajęć dla młodzieży, która mogła zapoznać się z pracą dyżurnego ruchu, nastawniczego czy zwrotniczego od strony praktycznej. Dziękujemy za duże zaangażowanie i merytoryczną wiedzę przekazaną przez Panią Elżbietę Kuzar, która nadzorowała ze strony pracodawcy całe zajęcia.

Autorzy zdjęć – Jacek Brańka, Roland Potoczny

Copyright © 2024 Zespół Szkół w Żarowie.

Projekt i wykonanie: Pikscode