herb
BIP
Biologia
Informatyka
Witryny i aplikacje internetowe
Programowanie aplikacji internetowych
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
Systemy baz danych
Urządzenia Techniki Komputerowej
Działalność gospodarcza
Systemy operacyjne
Sieci komputerowe
Montaż i eksploatacja UTK
Technologia i organizacja pracy stacji
Technologia i organizacja pracy stacji + Działalność usługowa kolei + Eksploatacja handlowa kolei
Infrastruktura kolejowa
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
Kolejowe pojazdy szynowe
Odprawa pociagów na stacji
Działalność usługowa kolei
klasa III T - proszę zapoznać się z paragrafem 13,14,15
Podstawy przedsiębiorczości
Język obcy w działalności kolei
Technika ruchu kolejowego
Pedagog
10 sposobów motywacji
kontakt ze specjalistami
info nt pomocy
infor. nt. pomocy psych ped.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1622306 osób.