herb
BIP
Plan III LO w - drugi semestr
18 stycznia 2013

PLAN LEKCJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO DLA DOROSŁYCH

SEMESTR II, KLASA III, ROK SZKOLNY 2012 / 2013

/ opiekun – Teresa Kuszczak/

Dzień tygodnia

Zajęcia

 

wtorek

15.30 – 17.00

Język angielski  M

S. Wiśniewska-Drąg, sala 27

 

17.10 – 17.55

Język angielski 

S. Wiśniewska-Drąg, sala 27

 

18.00 – 18.45

Matematyka

B. Tokarska, sala 43

 

18.55 – 20.25

Matematyka M

B. Tokarska, sala 43

 

 

środa

15.30 – 17.00

Język polski M

T. Kuszczak, sala 41

 

17.10 – 18.40

Język polski

T. Kuszczak, sala 41

 

18.50 – 20.20

Informatyka

J. Brańka, sala 30

 

Harmonogram Egzaminów semestralnych

  • 26-27.03.2013   poinformowanie słuchaczy o proponowanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych, wyznaczenie ewentualnych prac kontrolnych
  • 03-04.04.2013            oddanie przez słuchaczy prac kontrolnych
  • 04.04.2013        wystawienie przez nauczycieli ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przekazanie opiekunowi klasy wykazu nieobecności na zajęciach i spełnienia wymogów ocenowych
  • 08.04.2013                 dopuszczenie słuchaczy do egzaminów semestralnych
  • 10.04-26.04.2013       egzaminy semestralne wg poniższego harmonogramu:
  • - 10.04. 2013 środa     pisemny i ustny egzamin z języka polskiego 

            - 16.04.2013 wtorek    pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego

            - 17.04.2013 środa      praktyczny egzamin z informatyki

            - 23.04.2013 wtorek    pisemny i ustny egzamin z matematyki

  • 26.04.2013 piątek        rozdanie świadectw
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1547238 osób.