herb
BIP

Opis zawodu TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym następujące specjalizacje: - systemy zarządzania bazami danych; - systemy operacyjne i sieci komputerowe - grafika komputerowa; - techniki multimedialne; - eksploatacja sprzętu komputerowego. Wraz z rozwijającym się zakresem informatyzacji gospodarki rośnie zapotrzebowanie na techników informatyków oraz możliwości dla ich zatrudnienia. Wykształceni przez nas absolwenci kierunku Technik informatyk posiadają: 1. Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w: - ośrodkach obliczeniowych; - instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, - punkty serwisowe, - firmy administrujące sieci komputerowe, - sklepy komputerowe, - dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, - własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych. 2. Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych: - programowania; - posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań; - projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego; - administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji; - dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań; - obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań. Celem kształcenia na kierunku technik informatyk jest przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista. WARUNKI KSZTAŁCENIA Nauka w technikum trwa 4 lata. W całym okresie nauki na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godz. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy zapewniającego rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1462684 osób.