Spotkanie uczniów z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

26.04.2024

Dnia 23 kwietnia 2024 roku uczniowie IV klasy Technikum transportu kolejowego uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym p. Agnieszką Dolińską z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z formami pomocy jakich udziela Urząd Pracy osobom poszukującym zatrudnienia oraz ocena istniejących możliwości na lokalnym rynku pracy. Uczniowie uzyskali również informacje o przysługujących osobom bezrobotnym prawach i obowiązkach oraz o organizacji różnego rodzaju kursów, szkoleń, projektów. Jednym z takich projektów realizowanych na terenie PUP w Świdnicy jest projekt „Mój Everest”, w ramach programu UE gwarancji dla młodzieży, kierowany do osób młodych w wieku do 25 r.ż. Głównym celem projektu jest wsparcie młodzieży w procesie planowania ścieżki kariery zawodowej.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji PUP w Świdnicy za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie naszej placówki.

Copyright © 2024 Zespół Szkół w Żarowie.

Projekt i wykonanie: Pikscode