herb
BIP
29.09.2015


PRACA I ZAROBKI NA KOLEI

            21 września 2015 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pt. „Pracuj, synu na kolei” mówiący o dużych inwestycjach na kolei w całym kraju i co jest naturalne „koleją” rzeczy o nowych stanowiskach  dla młodych adeptów zawodów kolejowych. „Pracy na kolei sprzyjają wielkie inwestycje za miliardy złotych w infrastrukturę i pociągi”, a np. PKP Cargo przez następne dwa lata chce przyjąć do pracy tysiąc maszynistów oferując im 5-8 tys. zł. brutto. Podobnie PKP PLK S.A., która w naszej szkole ma klasy patronackie i oferuje atrakcyjne stypendia. Pracowników poszukują również inne spółki kolejowe jak np. PKP Intercity S.A. oraz Koleje Dolnośląskie S.A., z którymi mamy zawarte przedwstępne umowy o praktyki zawodowe naszych uczniów.

            Podczas ubiegłorocznego Dnia Przedsiębiorczości jeden z uczniów zapoznał się z pracą w pociągu PENDOLINO.

            Myślę, że jest to kolejny dowód na to, iż o wyborze zawodu powinna dzisiaj decydować przede wszystkim możliwość znalezienia pracy, a taką oferuje PKP – dzisiaj i w ciągu kilku najbliższych lat. Poza tym, co dodatkowo zasługuje na podkreślenie, są to umowy o pracę, dające poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

22.09.2015

UWAGA!

Plan kursu A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Rozpoczęcie: 25.09  - 15:30

Rozkład zajęć kurs A.30

04.09.2015

Zajęcia na wydzialach dla dorosłych (szkole zaocznej) rozpoczynają się 11 wześnia 2015 r.

I LO z

III LO z

Kurs A.32

 

04.09.2015

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY  2015/2016

Lp.

Data

Wydarzenie

 

 1.  

10.09.2015 czwartek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

 • Omówienie raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły 
 • przedstawienie planów pracy szkoły

Spotkania wychowawców z rodzicami

 • zapoznanie rodziców uczniów klasy IVT, IIIw,
  II T z zasadami przeprowadzania egzaminu zawodowego i maturalnego
 • pedagogizacja rodziców uczniów nt. dopalaczy

Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców,

zatwierdzenie planów pracy szkoły i wybór RR

 1.  

22.10.2015 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

 1.  

19.11.2015 czwartek

godzina 16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

 1.  

17.12.2015 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T) powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

 1.  

28.01.2016

godzina 17.00

Wywiadówka.

 1.  

23.03.2016 środa

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami.

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT).

 1.  

23.04.2016 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 1.  

23.05.2016 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach rocznych.

 

01.09.2015

Coroczny kiermasz książek odbędzie się:

03.09.2015 (czwartek), HOLL 1 pietro, na długiej przerwie

07.09.2015(poniedziałek) , HOLL 1 pietro, na długiej przerwie

29.06.2015

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

1 września (wtorek)

godz. 9.00 sala gimnastyczna

28.06.2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa I  Technikum - Technik Informatyk Pokaż
Klasa I  Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa I  Technikum - Technik Logistyk
Klasa I  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa II Technikum - Technik Informatyk

Klasa II Technikum - Technik Transportu Kolejowego

Klasa II Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa III Technikum - Technik Informatyk
Klasa III Technikum - Technik Logistyk
Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Klasa IV Technikum - Technik Informatyk

Klasa IV Technikum - Technik Logistyk

 

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 434934 osób.