herb
BIP
25.11.2020

informacja amelka

apel

24.11.2020

informacja

20.11.2020

12.11.2020

23.10.2020

W związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i wejściem  całej Polski do strefy „czerwonej” informujemy, że od 26 października 2020r./ poniedziałek/   do odwołania szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

 Oznacza to, że uczniowie  mają obowiązek czynnego udziału w zajęciach szkolnych według obowiązującego planu  poprzez platformę  Microsoft Teams , e-dziennik, Internet  oraz inne formy komunikacji ustalone z nauczycielem.

Ponadto prace zadane do wykonania przez uczniów  ( zadania domowe) proszę odsyłać  zgodnie z terminarzem podanym przez każdego nauczyciela.
 
 Zgodnie  z  informacjami  podanymi przez Premiera uczniowie klas IBS, IIBSP, IIBSG , IIIBS na dzień  dzisiejszy uczęszczają na zajęcia praktyczne według harmonogramu. Jeśli będą inne postanowienia MEN o odbywaniu zajęć praktycznych ,informacje będą zamieszczone na stronie szkoły i w e- dzienniku.

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1596770 osób.