herb
BIP
13.01.2019

Wprowadzono nowy plan zajęć na stronę internetową.

Plan obowiązuje od dnia 14 stycznia 2019 r.

21.11.2018

Uwaga !!!

Indywidualne spotkania z rodziców z nauczycielami

22 listopada 2018(czwartek) godzina 16.00 - 17.00

 

Półwywiadówka IVT, informacja o proponowanych ocenach semestralnych

20.11.2018

16.11.2017 r. uczniowie klasy II i III Technikum Transportu Kolejowego w ramach „Innowacji Pedagogicznych” uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Wagonowni „PKP Intercity” S.A. we Wrocławiu prowadzonych przez p. Andrzeja Wirę - instruktora wagonowego Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP Intercity S.A.

W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z:

 1. budową zestawów kołowych obręczowanych i monoblokowych,
 2. dopuszczalnymi wartościami zużycia zestawów kołowych,
 3. zasadami pomiaru grubości i wysokości obrzeża, rozstawu i średnic kół;
 4. posadowienie pudła wagonu na wózku,
 5. rodzajem sprężyn nośnych stosowanych w wózkach wagonów osobowy,
 6. prowadzeniem zestawów kołowych w wózku
 7. tłumikami drgań odsprężynowania stosowanych w wózkach wagonów osobowych,
 8. typowymi uszkodzeniami zestawów kołowych,
 9. z budową zestawu kołowego ze zmiennym rozstawem kół na osi SUW 2000.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

20.11.2018

W dniu dzisiejszym w Olimpiadzie Cyfrowej 2018/2019 wzięli udział chętni uczniowie klas informatycznych. Zawody I stopnia przeprowadziła Komisja Szkolna, w składzie Roman Izydorczyk (przewodniczący), Katarzyna Kuśnierz (członek).
Zawody I stopnia odbyły się równocześnie we wszystkich szkołach na terenie całego kraju. Zawody I stopnia trwały 60 minut. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i umiejętności składający się z 50 pytań, w formie elektronicznej. Test składał się z zadań jedno- i wielokrotnego wyboru

14.11.2018

Adresy stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego

co dalej

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

www.praca.swidnica.pl/pl/urzad/kontakt

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świdnicy

www.dolnoslaska.ohp.pl/

Informacje dla maturzystów

www.maturzysty.info.pl

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Informacje o uczelniach, kierunkach studiów

www.uczelnie.info.pl

Informacje na temat poszukiwania pracy; możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat.

www.zielonalinia.gov.pl

www.mlodziez.org.pl

www.pracuj.pl

Katalog zawodów, testy, uczelnie

www.kluczdokariery.pl

www.praca-enter.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze

www.ohpdlaszkoly.pl

Informacje o zawodach, rankingi szkół

www.perspektywy.pl

 

09.11.2018

 List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

31.10.2018

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2018/2019:


TECHNIKUM
12.10.2018 r. (piątek)
02.11.2018 r. (piatek)
06.05.2019 r. (poniedziałek)
07.05.2019 r. (wtorek)
08.05.2019 r. (środa)
17.06.2019 r. (poniedziałek)
18.06.2019 r. (wtorek)

Branżowa Szkoła I stopnia
12.10.2018 r. (piątek)
02.11.2018 r. (piatek)
06.05.2019 r. (poniedziałek)
07.05.2019 r. (wtorek)
08.05.2019 r. (środa)
18.06.2019 r. (wtorek)

26.10.2018

W dniu 10.10.2018 r. w Zespole Szkół w Żarowie przeprowadzono zajęcia dla uczniów II klasy Technikum podnoszące kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Transportu Kolejowego, z wykorzystaniem sprzętu uzyskanego z projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w [...], Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie [...]” nr RPDS.07.02.04-02-0002/16.

Zajęcia przeprowadził pracownik Polskich Linii Kolejowych S.A., Sekcji w Wałbrzychu Pan Jerzy Gorski.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z:

 1. podstawami prowadzenia ruchu pociągów na szlakach wyposażonych w samoczynną blokadę liniową oraz na szlakach jednotorowych,
 2. stosowaniem telefonogramów zapowiadawczych,
 3. zasadami przygotowania dróg przebiegu,
 4. prawidłową kolejnością podczas przygotowania pociągów do jazdy oraz kolejnością wyprawianych pociągów.

W czasie zajęć wykorzystano tablicę multimedialną, projektor, symulator Dyżurnego Ruchu oraz laptopy (uzyskane z projektu).

Uzyskany w ramach projektu sprzęt uatrakcyjnił prowadzone zajęcia oraz pomógł w lepszym przyswojeniu informacji i umiejętności przez uczniów. Ułatwi to start w karierze zawodowej na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecie

25.10.2018

W dniu 05.10.2018 r. w Zespole Szkół w Żarowie przeprowadzono zajęcia dla uczniów III klasy Technikum podnoszące kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Transportu Kolejowego, z wykorzystaniem sprzętu uzyskanego z projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w […] Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie […] ” nr RPDS.07.02.04-02-0002/16.

Zajęcia przeprowadziły pracownice Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP Intercity S.A., Sekcji Handlowej we Wrocławiu: Panie Alicja  Furtak i Magdalena Nagrodzka.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z:

 1. rodzajami wagonów,
 2. rodzajami pociągów,
 3. taryfami przewozowymi,
 4. zasadami wystawiania biletów,
 5. obsługą terminali biletowych,

które występują w spółce PKP Intercity.

W czasie zajęć wykorzystano tablicę multimedialną, projektor (uzyskane z projektu) oraz terminale biletowe (własność PKP Intercity). Przeprowadzone zajęcia są początkiem cyklicznych szkoleń dla uczniów klasy II i III Technikum Transportu Kolejowego prowadzonych przez pracowników PKP Intercity oddział Zachodni we Wrocławiu oraz pracowników Pogotowia Ratunkowego Świdnicy w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Innowacji Pedagogicznej „Pociągiem w przyszłość”.

Uzyskany w ramach projektu sprzęt uatrakcyjnił prowadzone zajęcia oraz pomógł w lepszym przyswojeniu informacji i umiejętności przez uczniów. Ułatwi to start w karierze zawodowej w zakładach związanych z koleją.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
Zdjecie

25.10.2018

W dniu 19.10. 2018 r. uczniowie klas technikum o kierunku technik transportu kolejowego Zespołu Szkół w Żarowie (Dolny Śląsk) uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zakładu „PESA” w Bydgoszczy w ramach projektu „Rynek pracy coraz bliżej – dla uczniów kształcenia zawodowego powiatu świdnickiego”, organizowanego przez Fundację „Krzyżowa”. Celem wycieczki było zwiedzanie hal produkcyjnych pojazdów kolejowych, zapoznanie się ze sposobem ich montażu oraz obejrzenie prezentacji multimedialnej Zakładu „PESA”.

Dzięki uprzejmości Pana Macieja Grześkowiaka – PR Managera przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, uczniowie poznawali bieżącą produkcję pociągów elektrycznych i spalinowych, lokomotyw oraz tramwajów, które na co dzień służą mieszkańcom wielu miast w Polsce – między innymi we Wrocławiu, przewoźnikom pasażerskim: PKP „Intercity” S.A., Spółce „Przewozy regionalne” sp. z o.o. oraz wielu innym krajom Europy.

Młodzież mogła zobaczyć (gotowy do wyjazdu) najbezpieczniejszy pojazd spalinowy „Link” dla przewoźnika kolei „DB” – Deutsche Bahn, który wyposażony jest w silniki spalinowe nowej generacji i zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej spełnia wymagania w zakresie emisji spalin na poziomie III B, a system sterowania umożliwia jazdę w trakcji wielokrotnej do trzech pojazdów. Niezapomnianym wrażeniem dla uczniów była również możliwość wejścia do kabiny maszynisty tego pojazdu i zobaczenia (jako jedni z pierwszych) jej wyposażenia .

  Przedstawiciele Zakładu „PESA” zaproponowali młodzieży także dobrze płatną pracę (nie tylko w ramach staży, czy prac wakacyjnych ), zapraszając tym samym w szeregi pracowników zakładu.

  Dyrekcja Zespołu Szkół w Żarowie, młodzież oraz opiekunowie dziękują serdecznie Zarządowi Zakładu „PESA” w Bydgoszczy za poświęcony czas, przygotowanie prezentacji zakładu oraz pokazanie niektórych hal produkcji pojazdów dla pasażerów z kraju i z zagranicy.

Dziękujemy także Fundacji „Krzyżowa” za możliwość zorganizowania wycieczki związanej z branżą kolejową, która miała na celu poznanie ciekawostek technicznych dotyczących produkcji pojazdów kolejowych.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

23.10.2018

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

25.10.2018 r. (czwartek

w godz. 16.00 - 17.00

27.09.2018

W dniu 27 września odbyła się prelekcja dietetyczna przeprowadzona przez panią Dorotę Janik. Dzięki uprzejmości pani prelegentki poniżej zostały udostępnione materiały:

wykład

tabele norm żywienia

Analiza i interpretacja badań laboratoryjnych

Norma tkanki tłuszczowej dla kobiet i mężczyzn

Kalkulator wykorzystywany na prezentacji plik excel 2007

Inne

rysunek 1              rysunek 2

26.09.2018

!! UWAGA !! zmiana planu 2 LO Z

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1255506 osób.