herb
BIP
18.06.2021

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci
i młodzieży przeciw COVID-19 prowadzonym w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Prelegentami będą pan prof. dr hab. Leszek Szenborn kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii
i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz pani Barbara Korzeniowska wicedyrektor ds. lecznictwa otwartego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, lekarz medycyny.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa)
o godz. 17.30, przewidywany czas trwania spotkania 1,5 godz.

Spotkanie odbędzie się pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlMWM5YjItMmRkMy00YWExLTkwNWYtOTIxN2FlYjM1YWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d24a0824-1e4c-45a4-9762-104e8a8fb2ee%22%2c%22Oid%22%3a%2252311543-ce04-4bc4-b159-2404ca188f5e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

16.06.2021

Szanowni Państwo,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. Informację w tej sprawie wysłaliśmy dziś, 11 czerwca do wszystkich szkół i placówek oświatowych. Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.   

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom. 

Z wyrazami szacunku 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiNZałączniki:
 1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
 2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
 3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
 4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat

 

15.06.2021

PLAN WEJŚCIA UCZNIÓW NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

22 CZERWCA  2021 R.

GODZINA 10.00

Załącznik R do wytycznych

Lp.

Kwalifikacja ,

Data ,godz. egzaminu

Godzina wejścia

uczniów do szkoły

Lista osób

 

 

1

 

EE.08

AU.20

 

 

Godz. 10.00,

s. 13

 

 

 

9.15- 9.20

Czarny Eryk

Dynowski Kacper

Gleń Maksymilian

Gołąb Roksana

Guła Piotr

Holdenmajer Gracjan

Krzyżak Filip

Kuprowski Patryk

 

2

 

 

 

9.20- 9.30

 

 

Łagoda Aleksandra

Rozmanowski Piotr

Sala Piotr

Radej Daniel

Statnik Patryk

Szywała Kacper

Zajączkowski Tomasz

Zegadło Tomasz

Waligórski Dawid

Żyła Aleksandra

Gorzycki Marcin

Kociołek Daniel

 

PLAN WEJŚCIA UCZNIÓW NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

22 czerwca  2021 R.

GODZINA 12.00

Załącznik R do wytycznych

Lp.

Kwalifikacja ,

Data ,godz. egzaminu

Godzina wejścia

uczniów do szkoły

Lista osób

1

 

AU.46

Godz. 12.00,

s. 13

 

11.30-  11.40

 

Bezegłów Radosław

Kępa Magdalena

Reus Gabriel

PLAN WEJŚCIA UCZNIÓW NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

22 czerwca 2021 R.

GODZINA 14.00

Załącznik R do wytycznych

Lp.

Kwalifikacja ,

Data ,godz. egzaminu

Godzina wejścia

uczniów do szkoły

Lista osób

 

 

1

EE 09

AU 47.

s. 13

 

 

A.45

Godz. 14.00,

             s.41

 

 

13.15-  13.20

Dynowski Kacper

Holdenmajer Gracjan

Kuprowski Patryk

Radej Daniel

Sala Piotr

Statnik Patryk

Żyła Aleksandra

 

2

 

13.20- 13.25

Waligórski Dawid

Bral Paweł

Kaszewska Aleksandra

Sobieska Weronika

PLAN WEJŚCIA UCZNIÓW NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

21 CZERWCA   2021 R.

Załącznik R do wytycznych

Lp.

Kwalifikacja ,

Data ,godz. egzaminu

Godzina wejścia

uczniów do szkoły

Lista osób

1

A.44

Godz.9 .00, s.41

 

AU. 46

Godz.9.00  s.13

 

8.20- 8.30

1. Sobieska Weronika

2. Bral Paweł

3.Bezegłów Radosław

4. Grzyb Jakub

5.Kazimierczak Alicja

6.Kępa Magdalena

7. Mazur Arkadiusz

2

AU. 46

Godz.9 .00

s.13

 

8.30-8.40

8. Michałek Sebastian

9.Migasiewicz Gabriel

10.Reus Gabriel

11. Rosłon Emilia

12. Tkachenko Artem

13.Wilczak Katarzyna

3

AU. 47

Godz.13.00

s.13

 

12.20-12.30

 1. Bral Paweł
 2. Paduch Karolina
 3. Szymczyk Wanessa

4

A.45

Godz.13.00

s.41

12.30-12.40

1. Sobieska Weronika

PLAN WEJŚCIA UCZNIÓW NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 25 CZERWCA   2021 R.

Załącznik R do wytycznych

Lp.

Kwalifikacja ,

Data ,godz. egzaminu

Godzina wejścia

uczniów do szkoły

Lista osób

1

EE.09

Godz.8.00, s.30

 

7.15-7.25

1. Czarny Eryk

2. Becher Jakub

3.Dynowski Kacper

3.Holdenmajer Gracjan

4.Kuprowski Patryk

5. Łagoda Aleksandra

6. Radej Daniel

7.Sala Piotr

2

E.E.09

Godz.8.00, s.30

 

7.25- 7.30

1.Statnik Patryk

2.Waligórski Dawid

3.Żyła Aleksandra

PLAN WEJŚCIA UCZNIÓW NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 2 lipca   2021 R.

Załącznik R do wytycznych

Lp.

Kwalifikacja ,

Data ,godz. egzaminu

Godzina wejścia

uczniów do szkoły

Lista osób

1

EE .08

2.07.2021 /piątek/

Godz. 8.00

7.20-7.30

1. Czarny Eryk

2. Kuprowski Patryk

3. Łagoda Aleksandra

4. Waligórski Dawid

5. Żyła Aleksandra

2

EE.08

2.07.2021

/piątek /

Godz.12.30,

s.30

12.00-12.10

 

 1. Dynowski Kacper
 2. Gołąb Roksana
 3. Holdenmajer Gracjan
 4. Radej Daniel
 5. Sala Piotr

3

E.E.08

2.07.2021

/piątek /

Godz.17.00, s.30

 

16.30-16.40

1.Borowy Sławomir

2.Gleń Maksymilian

3.Jurkiewicz Dawid

4.Zajączkowski Tomasz

 

31.05.2021

Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

Termin zgłoszeń do 01.09.2021 r. godz: 23:59


Stypendia dla maturzystów z niezamożnych rodzin zamierzających podjąć studia

indeks

Głównym celem programu "Indeks Start2Star" jest zapewnienie wybranej grupie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Stypendium może dotyczyć studiów na uczelni prywatnej.

Kto może ubiegać się o fundusze

Osoby ubiegające się o stypendium powinny spełniać następujące kryteria:

- są uczniami ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i w bieżącym roku szkolnym przystąpią do zdawania egzaminu maturalnego,

- ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosił mniej niż 1500 zł przez ostatnie dwa lata podatkowe,

- ich średnia ocen na świadectwie ukończenia przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 4,0,

- wykazują się aktywnością pozaszkolną,

- uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Wysokość dofinansowania

Stypendium wynosi średnio 1600 zł brutto. Stypendium przyznawane jest na cały okres trwania studiów. W przypadku studiów dwustopniowych, Kapituła może przedłużyć przyznawanie stypendium na okres trwania uzupełniających studiów magisterskich.

Ze stypendium mogą zostać pokryte następujące koszty:

- koszty utrzymania studenta w miejscu studiowania,

- koszty związane z nauką,

- koszty uczelni obciążające studenta,

- inne wzajemnie ustalone koszty dodatkowe.

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

17.05.2021

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc.

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z listą ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej z terenu województwa dolnośląskiego, które nieodpłatnie i bez konieczności posiadania skierowania udzielają pomocy psychologicznej
i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskaniu szybkiej i ogólnodostępnej pomocy można zapobiec pogorszeniu zdrowia  pacjentów i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.

Prosimy wszystkich Państwa oraz zainteresowanych poprawą kondycji psychicznej młodych ludzi, szczególnie dotkniętych problemami podczas

nauczania zdalnego, o rozpropagowanie powyższej informacji wśród pedagogów, rodziców, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

L. p.

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca realizacji świadczeń

e-mail

telefony

1.

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Samuela Bogumiła Lindego 19-21
51-138 Wrocław

pzp-rejestracja@spzoz.wroc.pl

71 355 63 61

71 355 65 18

2.

Centrum Neuropsychiatrii "Neuromed" Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Białowieska 74A
54-235 Wrocław

sekretariat@neuropsychiatria.com

71 350 17 80 wew. 303

516 021 956

71 350 17 30 wew. 47

3.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.
Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

sekretariat@szpital.wroc.pl

71 395 74 26

71 326 13 27 do 31

4.

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci
i Młodzieży

ul. Wołowska 9
51-116 Wrocław

sekretariat@dopdim.pl

71 352 84 12

71 352 79 91

5.

CPTP SALUS Spółka z o. o.

ul. Jarzębinowa 7
55-095 Długołęka

salus.dlugoleka@gmail.com

789 027 125

6.

Oddział Fundacji "Promyk Słońca" Centrum
Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ

ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

fundacja@promykslonca.pl

71 782 77 77

7.

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn"

Mikoszów 27
57-100 Mikoszów

celestyn@idn.org.pl

71 395 81 01

8.

Psychologus Poradnia

ul. Długa 28A
51-180 Psary

psychologus@icloud.com

601 933 410

9.

Poradnia dla Dzieci i Młodzieży. Psychoterapia i Rozwój

Radomierz 60a
58-520 Radomierz

biuro@erapsyche.com

690 007 818

10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Batorego 4
58-300 Wałbrzych

sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl

74 648 97 42

74 648 96 00

11.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ars Medica"
Sp. z o. o.

ul. M. Konopnickiej 4
58-100 Świdnica

ars-medica@wp.pl

74 852 03 67

12.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Reha-Med"

ul. Garncarska 3
58-200 Dzierżoniów

jacekprysak@interia.pl

74 831 70 00

13.

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład
Opieki Zdrowotnej S. A.

ul. Kardynała B. Kominka 7
59-101 Polkowice

pcuz@pcuz.pl

74 746 08 00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DOLNY         Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
SLĄSK          50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl

umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl

13.05.2021

info o kursie 1inf kurs

12.05.2021

Jak zapisać się do szkoły

Zaproszenie na wydarzenie

11.05.2021

UWAGA !!!

Słuchacze II LOz

Zajęcia starcjnarne zaczynają się 21.05.2021 (piątek)

07.05.2021

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE !

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie informuje, że od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. zajęcia w szkole będą odbywały się

w systemie hybrydowym według poniższej tabeli:

KLASY

TYDZIEŃ I

17.05.2021 – 21.05.2021

TYDZIEŃ II

24.05.2021 – 28.05.2021

I T

II T

I BS

 

zajęcia stacjonarne

w szkole

 

zajęcia zdalne

III T

II BSG

II BSP

III BS

 

zajęcia zdalne

 

zajęcia stacjonarne

w szkole

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi od 31 maja 2021 r. do zakończenia roku szkolnego wszystkie klasy będą miały zajęcia stacjonarne czyli
w szkole.

Uczniowie nie obawiajcie się powrotu do szkoły. Myślę, że z przyjemnością się wszyscy spotkamy w jej murach, oczywiście w obowiązującym reżimie sanitarnym, który jest nadal zamieszczoiny na stronie szkoły.

 

Obowiązuje DYSTANS – DEZYNFEKCJA – MASKI

Proszę  przypomnieć sobie obowiązujące w tym względzie reguły.

 

Życzę zdrowia Wam i Waszym Rodzicom.

Do zobaczenia

Dorota Jasztal

Dyrektor Szkoły

 

05.05.2021

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza nabór kandydatów do kolejnej XX edycji programu „Stypendia Pomostowe”.

 W załączeniu przekazuję pismo Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu dotyczące programu, jak również regulamin.

KOWR OT we Wrocławiu dziękuje za okazaną pomoc w propagowaniu akcji.

pozdrawiam

Waldemar Kuliński

Starszy Specjalista

Wydział Organizacyjno-Prawny

Oddział Terenowy we Wrocławiu

71 356 39 19w. 501

+48 797 604 602

www.kowr.gov.pl

Plakat informacyjny http://www.zs-zarow.powiat.swidnica.pl/other/stypendia_pomostowe/plakat xx edycja sp.pdf

Pismo Dyrektora KOWR http://www.zs-zarow.powiat.swidnica.pl/other/stypendia_pomostowe/pismo dyrektora kowr wr.pdf

Regulamin http://www.zs-zarow.powiat.swidnica.pl/other/stypendia_pomostowe/regulamin_seg_ia_xx-edycja.pdf

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1702153 osób.