herb
BIP
02.12.2017

W uroczystości ŚWIĘTA SZKOŁY – DZIEŃ KOLEJARZA I INFORMATYKA w dn.28.11.2017r. zaszczycili nas swoją obecnością :

p. Kamil Zieliński –wicewojewoda Dolnego Śląska

P. Piotr Fedorowicz-starosta powiatu świdnickiego

p. Zygmunt Worsa wicestarosta powiatu świdnickiego

p. Leszek Michalak burmistrz Żarowa 

oraz pracodawcy, którzy z nami owocnie współpracują, a mianowicie:

p.Dariusz Kolubka dyrektor PKP PLK S.A. Zakład w Wałbrzychu,

p.Janusz Kazior wicedyrektor ds. handlowych PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni Poznań

p.Małgorzata Marcinko – z-ca naczelnika sekcji Wałbrzych Cargo S.A.

p. Bartosz Dziwak – specjalista ds. technicznych KD S.A.

Od tego roku szkolnego połączyliśmy dwa święta w jedno w związku z przypadającym 25 listopada ogólnopolskim Dniem Kolejarza oraz 8 czerwca Dniem Informatyka. Gwoli wyjaśnienia: zawsze o tej porze obchodziliśmy tylko dzień kolejarza, ale informatycy - i słusznie, dopominali się również o swoje święto. Wszak wiadomo, że 8 czerwca to w szkole zawsze gorący czas związany z egzaminami zawodowymi i zakończeniem roku szkolnego, toteż od tego roku szkolnego powiązaliśmy te dwa święta. Ponadto, ponieważ zaraz nastąpiły Andrzejki, a jest to również Święto naszego Patrona – wybitnego chemika Jędrzeja Śniadeckiego postanowiliśmy te wszystkie święta połączyć w jedno, gdyż szkoła nie tylko świętami stoi ale przede wszystkim uczy, wychowuje i opiekuje się.

„Myślę, że jesteście dumni ze swojej szkoły, ponieważ daje swoim absolwentom mocne podwaliny pod dalsze kształcenie oraz budowanie kariery zawodowej. Wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym są w większości lepsze od średniej wojewódzkiej i powiatowej, od dwóch lat zdawalność matury jest 100% , a od kilku najlepsza w powiecie. Na egzaminach zawodowych radzą sobie ze zmiennym szczęściem, ale tu też plasujemy się w czołówce powiatowej. Nasza Edukacyjna wartość dodana mieści się w ćwiartce SZKOŁA SUKCESU, a co to znaczy? Mówiąc kolokwialnie szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności powyżej średniej powiatowej czyli rozwój naszej szkoły i naszych uczniów przebiega w kierunku zgodnym z założeniami strategii powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego. W Zespole Szkół w Żarowie uczniowie uczą się zawodów deficytowych, które gwarantują im pracę po zakończeniu szkoły, ale też umożliwiają dalszą ścieżkę kształcenia. W branży kolejowej w obrębie zawodu technika transportu kolejowego mieści się kilkanaście stanowisk, natomiast w przypadku wszelkich profesji związanych z informatyką aż 20 różnych zawodów. Tak więc po ukończeniu szkoły absolwenci będą mieli bardzo szerokie spectrum możliwości wyboru. Niewykluczone, że zanim skończą szkołę ten wybór ulegnie rozszerzeniu, ponieważ bez przerwy pojawiają się coraz to nowe zawody niezbędne do kreowania zmieniającej się nieustannie rzeczywistości.” - powiedziała dyr. szkoły Dorota Jasztal.

Głos zabrali wszyscy zaproszeni goście, którzy akcentowali znaczącą rolę porządnego wykształcenia zawodowego w obecnym świecie.

P. dyrektor Janusz Kazior wręczył podziękowania oraz upominki stażystom PKP intercity S.A., którzy w wakacje odbyli miesięczne staże.

Program artystyczny przygotowany przez naszych nauczycieli i uczniów pokazał, że potrafimy się też z siebie śmiać. 

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

17.11.2017

W dniu 17.11.2017 r. w ramach prowadzonych "Innowacji Pedagogicznych" uczniowie klasy II Technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Wagonowni "PKP Intercity" S.A. we Wrocławiu. Wykład + zajęcia praktyczne zakończone Testem sprawdzającym prowadził i przygotował Pan Andrzej Wira - instruktor wagonowy Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A.

 
Tematyką tych zajęć było :
 
1. Budowa zestawów kołowych obręczowanych i monoblokowych.
 
2. Dopuszczalne zużycia i uszkodzenia zestawów kołowych:
a) grubość : - obręczy; wieńca koła monoblokowego
b) grubość obrzeża
c) wysokość obrzeża
d) stromość obrzeża
e) różnica średnic kół
f) rozstaw kół na osi
g) płaskie miejsca i nalepy
h) pęknięcia
i) luźna obręcz zestawu kołowego
j) ostre nawalcowanie obrzeża zestawu kołowego                                                                                                      
k) wytarcia osi
l) rozwalcowanie obręczy
ł) uszkodzenia łożysk osiowych
m) zużycie obręczy, wieńca koła a wysokość zderzaków
 
3. Wózki  wagonowe:
a) posadowienie pudła wagonu na wózku
b) rodzaje sprężyn nośnych stosowanych w wózkach wagonów osobowych
c) prowadzenie zestawów kołowych w wózku
d) tłumiki drgań odsprężynowania stosowane w wózkach wagonów osobowych
e) układy hamulcowe zamontowane w poszczególnych rodzajach wózków
 
4.  SUW2000 - zestaw kołowy ze zmiennym rozstawem kół na osi - pokaz + film
 
Miło mi poinformować, że powyższy Test zaliczyli wszyscy uczniowie z klasy
 
Potoczny   Roland
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
30.10.2017

Uwaga !!!

A.44 Technik Transportu Kolejowego

Zajęcia z soboty 25.11.2017 r. Technika Ruchu Kolejowego
zostały przeniesione na  piątek 10.11.2017 r. godz. 15.30 - 19.35

Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

28.10.2017

W dniu 24 października 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół w Żarowie z klasy I i III  Technikum o kierunku technikum transportu kolejowego mieli okazję zapoznać się z pracą dyżurnego ruchu na Lokalnym Centrum Sterowania na stacji Wrocław Muchobór, z którego zarządza się ruchem kolejowym z Wrocławia do Legnicy. Uczniowie dzięki uprzejmości Pana Dyrektora, Pana Naczelnika Sekcji oraz Pani Zawiadowczyni  Stacji  Wrocław Muchobór Oddziału  „P.L.K .” S.A. we Wrocławiu  w sposób dokładny zostali zapoznani z zasadą działania urządzeń zdalnego sterowania ruchem zastosowanymi na tym szlaku. Na koniec wycieczki dydaktycznej otrzymali drobne upominki z rąk Pani Zawiadowczyni.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

22.10.2017

W dniu 22.10.2017 roku Zespół Szkół w Żarowie czynnie uczestniczył w obchodach XXXVII Rocznicy Głodówki Kolejarzy we Wrocławiu. Uroczystość ta miała miejsce w Lokomotywowni "PKP Intercity" S.A. we Wrocławiu.

Naszą szkołę reprezentowali Sylwia Gorzycka, Martyna Kołacińska, Kacper Jania z III klasy technikum o kierunku technik transportu kolejowego razem z nauczycielem przedmiotów zawodowych panem Rolandem Potoczny.
Jednym z punktów uroczystości było złożenie wieńców, wiązanek pod pomnikiem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, która jest Patronką kolejarzy.
Pod uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez JE biskupa Jacka Jezierskiego, w wolnej chwili młodzież z naszej szkoły miała możliwość porozmawiania z Prezesem "PKP" S.A. Panem Krzysztofem Mamińskim, Prezesem "PKP CARGO" S.A. Panem Maciejem Libiszewski, byłym Ministrem Transportu Panem Ewarystem Waligórskim oraz Dyrektorem Zakładu we Wrocławiu "CARGO" S.A. Panem Jackiem Krawczun.
Pan Prezes Krzysztof Mamiński oraz Pan Prezes Maciej Libiszewski złożyli na ręce młodzieży samych sukcesów w nauce i podjęcia pracy na kolei.
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
13.10.2017

Uwaga !!!

KLASA III LO z

Zajęcia z soboty 28.10.2017 r. -(język polski)
zostały przeniesione na  piątek 10.11.2017 r. godz. 15.30 - 19.35

Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

 

13.10.2017

W dniu 11 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu na zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej, w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, gdzie zapoznali się z budową i zasadą działania robota edukacyjnego oraz zasadami programowania jego czujników i ich wykorzystywania w zadaniach praktycznych.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

11.10.2017

W dniu 11.10.2017 r. w naszej szkole nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszej w Polsce Innowacji Pedagogicznej wśród szkół kolejowych pn. „Pociągiem w przyszłość”, którą będą realizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych kolejowych z naszej szkoły wspólnie z pracownikami „PKP Intercity” S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu oraz z ratownikami Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

W uroczystości wzięli udział:

  1. P. Piotr   Fedorowicz      -  Starosta powiatu świdnickiego,
  2. P. Zygmunt    Worsa       -  Wicestarosta powiatu świdnickiego,
  3. P. Grzegorz   Osieck       -  Wiceburmistrz Miasta i Gminy Żarów 
  4. P. Zbigniew Kryś           -   Dyrektor Zakładu Zachodniego „PKP Intercity” S.A.   w Poznaniu,
  5. P. Janusz Kazior          -    Zastępca dyrektora ds. handlowych Zakład Zachodni „PKP Intercity” S.A. w Poznaniu
  6. P. Radosław Kycia      -    Naczelnik  Sekcji Handlowej „PKP Intercity” S.A we Wrocławiu

   Szkoła polska zmienia się nieustannie i dlatego postanowiliśmy wspólnie         z naszymi partnerami opracować innowacyjne narzędzie, które pozwoli naszym absolwentom na płynniejsze przejście od edukacji do ścieżki zawodowej.

   Celem Innowacji jest wypracowanie umiejętności korzystania z terminali kasowo-biletowych umożliwiających realizację podstawy programowej dla technika transportu kolejowego, umiejętności rozpoznawania zasadniczych elementów budowy pojazdów szynowych, wagonów oraz ocenę ich stanu technicznego mającego wpływ na bezpieczeństwo ruchu, umiejętności postępowanie z osobami niepełnosprawnymi oraz udzielanie wszystkim podróżnym pierwszej pomocy w trakcie obsługi na pokładzie pociągu , a także konieczność opracowania i pilotażowego wdrażania innowacyjnych programów dotyczących kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego, które poprawią jakość kształcenia oraz praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technika transportu kolejowego.

Ostatnio kwestią odpowiedniego kształcenia zawodowego zajmowała się Komisja Europejska, która stwierdziła, że:

„Statystyki pokazują, że uczeń czy student, który przechodzi praktyki, łatwiej wchodzi po zakończeniu edukacji na rynek pracy. Średnio 60–70 proc. uczniów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu przygotowania zawodowego, a w niektórych przypadkach wskaźnik ten osiąga 90 proc.”

"Nasze społeczeństwa się zmieniają, a to oznacza, że zmienia się również sposób, w jaki pracujemy, i przez to sposób, w jaki się uczymy. Umiejętności pożądane na rynku pracy ciągle ewoluują. Sukces przygotowania zawodowego polega na tym, że łączy ono potrzeby rynku pracy z ludźmi uczącymi się" – podkreślała komisarz UE ds. zatrudnienia Marianne Thyssen.

W Europie promowane jest i będzie w jeszcze większym stopniu - dualne kształcenie zawodowe, a KE ma przedstawić nowe kryteria przygotowania zawodowego młodych ludzi i jeśli zaakceptuje je Rada UE, staną się podstawą do opracowania skutecznych programów przygotowania zawodowego. Celem inicjatywy jest to, by zwiększyć zdolność uczniów do zatrudnienia oraz umożliwić im rozwój osobisty, a tym samym przyczynić się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o odpowiednich umiejętnościach, reagującej na potrzeby rynku pracy.

Pani Dyrektor Dorota Jasztal bardzo dziękuje p. Staroście Piotrowi Fedorowiczowi za zaangażowanie i pomoc przy opracowywaniu innowacji oraz  p. Januszowi Kazior zastępcy dyrektora ds. handlowych w „PKP Intercity” S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu z którymi wspólnie pracowaliśmy nad tym narzędziem oraz p. Małgorzacie Jurkowskiej Dyrektorowi Świdnickiego Pogotowia, za to że szybko zareagowała na nasz pomysł i udzieliła potrzebnego wsparcia.

 

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

27.09.2017

Plan klasa I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2017/2018 semestr zimowyPlan I LOz 2017 2018

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 967037 osób.