herb
BIP
20.02.2018
W dniu 20 lutego 2018 roku w ramach Innowacji Pedagogicznych do Zespołu Szkół w Żarowie przyjechały przedstawicielki Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity S.A". Sekcji Handlowej we Wrocławiu: Panie Alicja  Furtak i Magdalena Nagrodzka.
Uczniowie  klasy III Technikum o kierunku technik transportu kolejowego  mogli zapoznać się
z budową i eksploatacją kasy biletowej, jak również w  formie ćwiczeń (na wielu przykładach) prowadzić sprzedaż  biletów dla podróżnych z  różnymi ulgami handlowymi i ustawowymi oraz dla podróżujących z czworonogiem  lub posiadającym bagaż w postaci roweru.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które zakończyły się  podsumowaniem w formie testu opracowanego przez Panie z Sekcji Handlowej.                                                                                           
Zespół Szkół w Żarowie dziękuje Panu Dyrektorowi Zakładu Zachodniego  oraz  Z-cy Dyrektora d/s  handlowych za duże zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy młodzieży z klasy o profilu kolejowym.
 
                                                 Z  poważaniem                                                                                  
                                                 Jacek Brańka
                                                 Roland  Potoczny
19.02.2018

W dniu 19.02.2018 r. uczniowie klasy II Technikum Transportu Kolejowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych we Wrocławiu zorganizowanych i przeprowadzonych przez p. Andrzeja Wirę instruktora wagonowego Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół w Żarowie. Uczniowie na zajęciach w szkole zapoznali się z budową i zasadą działania urządzeń hamulcowych stosowanych w pojazdach kolejowych. Natomiast na zajęciach we Wrocławiu mogli zapoznać się z w/w zagadnieniami od strony praktycznej. Dzięki współpracy z PKP Intercity oddział Zachodni uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w próbie hamulca przeprowadzonej na pociągu PKP Intercity wyruszającym w trasę na torach na grupie odstawczej „B”.

Następnie po przejściu na halę warsztatową zapoznali się z budową układu hamulcowego wagonów oraz mieli okazję zobaczyć działanie sterownika hamulca zespolonego, hamulca bezpieczeństwa oraz hamulca ręcznego. Uczniowie w ramach zajęć wykonywali pracę rewidenta taboru.

Zajęcia skończyły się testem potwierdzającym zdobyty umiejętności. Wszyscy uczniowie uczestniczący w szkoleniu zdali test na ocenę pozytywną.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

12.02.2018
W dniu 09 lutego 2018 roku dzięki uprzejmości Pana Naczelnika z Sekcji PLK we Wrocławiu młodzież z klasy I technikum z Żarowa o kierunku technik transportu kolejowego, po raz pierwszy w swoim życiu mogła zobaczyć  pracę dyżurnego ruchu, nastawniczego na jednej z największych nastawni dysponujących w części zachodniej Polski tj. nastawni WGA we Wrocławiu. Oprócz obserwacji pracy dyżurnego dysponującego, dyżurnego pomocniczego oraz nastawniczych, młodzież mogła zapoznać się z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, wyposażeniem nastawni pod czujnym okiem Pana Marcina, Zawiadowcy z tej Sekcji. Na zadawane pytania uczniów Pan Zawiadowca i Pani dyżurna nastawni dysponującej WGA we Wrocławiu udzielali wyczerpujących odpowiedzi dotyczących pracy ISDER oraz nastawniczego. Dodatkowo pod nadzorem Pani dyżurnej, jeden z uczniów mógł przygotować drogę przebiegu dla pociągu wjeżdżającego od strony Grabiszyn PODG do stacji Wrocław Główny. Uczniowie również bacznie obserwowali wjazd pociągów pasażerskich do stacji Wrocław Główny od strony Opola, Kłodzka, Jelcz Laskowic, zwracając szczególną uwagę na stan techniczny taboru oraz czy pociąg wjeżdża z sygnałami końca pociągu. Zostali również zapoznani z SWDR oraz wszelkimi dokumentami, które obowiązują na nastawni dysponującej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ir-1.
Reasumując zorganizowaną wycieczkę, młodym adeptom podobała się praca, gdzie w sposób znaczący zauważyli, że praca dyżurnego ruchu, nastawniczego jest bardzo odpowiedzialna. W tej pracy podczas pełnionego dyżuru należy być skupionym i tak prowadzić ruch pociągów w obrębie stacji Wrocław Główny, by zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa obowiązujące na sieci PKP.
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
30.01.2018

19.12.2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. drużyna Naszej szkoły w składzie: Gerard Gryzgot, Kacper Nowakowski i Piotr Kubryński brała udział w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym, organizowanym przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W Konkursie udział wzięło niemal 150 uczniów z 16 szkół kolejowych z całej Polski. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w czasie 1,5 h testu wiedzy składającego się z 25 pytań zamkniętych dotyczących szeroko rozumianej tematyki transportu kolejowego.Konkurs adresowany był do uczniów kształcących się w specjalnościach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych tematem transportu kolejowego.

 

Celem wydarzenia było promowanie wiedzy o transporcie kolejowym poprzez wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie współpracy między podmiotami kształcącymi w w/w zawodach oraz promocja kształcenia na kierunkach realizowanych w zakresie transportu i kolejnictwa.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

18.12.2017
W dniu 18.12.2017 r. na zaproszenie Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów i nauczycieli  szkół z całej Polski , które prowadzą oddziały związane z koleją. W spotkaniu wzięła udział Minister Edukacji Narodowej - Pani Anna Zalewska.
 
W trakcie otwartej i ciekawej dyskusji, dyrektorzy i nauczyciele ze  szkół kolejowych zadawali Pani Minister wiele pytań związanych z problemami , które występują w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Zostały poruszone tematy związane między innymi z trudnościami  jakie występują z zaliczeniem egzaminów A.44 i A.45 o kierunku technik  transportu kolejowego. Zgłoszono propozycję, aby wystąpić do Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych Pana Krzysztofa Mamińskiego  o zaakceptowanie pięciu
darmowych przejazdów dla uczniów klas kolejowych lub bezpłatny przejazd uczniów tych klas z miejsca zamieszkania i powrotu ze szkoły. Poruszono także  temat  promocji  szkół kolejowych u pracodawców kolejowych.
 
Pani Minister wyraziła gotowość udzielenia odpowiedzi na wiele innych ważnych pytań , nurtujących dyrektorów i  nauczycieli szkół kolejowych w Polsce. Pan Prezes PLK oraz Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych podkreślili, że należy nadal pogłębiać dalszą owocną współpracę z Oddziałami związanymi z koleją ze szkół średnich  oraz kontynuować przyznawanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów tychże klas dla dobra kolei w Polsce XXI wieku.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
1. Anna       Zalewska   -  Minister  Edukacji  Narodowej
2. Ireneusz  Merchel     -  Prezes  Zarządu PLK S.A.
3. Arnold     Bresch       -  Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji i inwestycji
4. Grażyna   Blicharz     -  Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
5. Dyrektorzy Zakładów Linii Kolejowych w Polsce
6. Dyrektorzy, nauczyciele Szkół z Oddziałami kolejnictwa
ZdjecieZdjecieZdjecie
18.12.2017

W dniu 18.12.2017 r. w ramach prowadzonych „Innowacji Pedagogicznych” uczniowie klasy III Technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych prowadzonych w naszej szkole przez instruktorów Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. Uczniowie zapoznali się z obsługą biletomatów oraz zasadami wystawiania biletów zgodnie z TARYFĄ PRZEWOZOWĄ Spółki „PKP Intercity”zawierającą postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach„PKP Intercity” S.A.

Zajęcia skończyły się testem sprawdzającym nabyte umiejętności.

 

02.12.2017

W uroczystości ŚWIĘTA SZKOŁY – DZIEŃ KOLEJARZA I INFORMATYKA w dn.28.11.2017r. zaszczycili nas swoją obecnością :

p. Kamil Zieliński –wicewojewoda Dolnego Śląska

P. Piotr Fedorowicz-starosta powiatu świdnickiego

p. Zygmunt Worsa wicestarosta powiatu świdnickiego

p. Leszek Michalak burmistrz Żarowa 

oraz pracodawcy, którzy z nami owocnie współpracują, a mianowicie:

p.Dariusz Kolubka dyrektor PKP PLK S.A. Zakład w Wałbrzychu,

p.Janusz Kazior wicedyrektor ds. handlowych PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni Poznań

p.Małgorzata Marcinko – z-ca naczelnika sekcji Wałbrzych Cargo S.A.

p. Bartosz Dziwak – specjalista ds. technicznych KD S.A.

Od tego roku szkolnego połączyliśmy dwa święta w jedno w związku z przypadającym 25 listopada ogólnopolskim Dniem Kolejarza oraz 8 czerwca Dniem Informatyka. Gwoli wyjaśnienia: zawsze o tej porze obchodziliśmy tylko dzień kolejarza, ale informatycy - i słusznie, dopominali się również o swoje święto. Wszak wiadomo, że 8 czerwca to w szkole zawsze gorący czas związany z egzaminami zawodowymi i zakończeniem roku szkolnego, toteż od tego roku szkolnego powiązaliśmy te dwa święta. Ponadto, ponieważ zaraz nastąpiły Andrzejki, a jest to również Święto naszego Patrona – wybitnego chemika Jędrzeja Śniadeckiego postanowiliśmy te wszystkie święta połączyć w jedno, gdyż szkoła nie tylko świętami stoi ale przede wszystkim uczy, wychowuje i opiekuje się.

„Myślę, że jesteście dumni ze swojej szkoły, ponieważ daje swoim absolwentom mocne podwaliny pod dalsze kształcenie oraz budowanie kariery zawodowej. Wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym są w większości lepsze od średniej wojewódzkiej i powiatowej, od dwóch lat zdawalność matury jest 100% , a od kilku najlepsza w powiecie. Na egzaminach zawodowych radzą sobie ze zmiennym szczęściem, ale tu też plasujemy się w czołówce powiatowej. Nasza Edukacyjna wartość dodana mieści się w ćwiartce SZKOŁA SUKCESU, a co to znaczy? Mówiąc kolokwialnie szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności powyżej średniej powiatowej czyli rozwój naszej szkoły i naszych uczniów przebiega w kierunku zgodnym z założeniami strategii powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego. W Zespole Szkół w Żarowie uczniowie uczą się zawodów deficytowych, które gwarantują im pracę po zakończeniu szkoły, ale też umożliwiają dalszą ścieżkę kształcenia. W branży kolejowej w obrębie zawodu technika transportu kolejowego mieści się kilkanaście stanowisk, natomiast w przypadku wszelkich profesji związanych z informatyką aż 20 różnych zawodów. Tak więc po ukończeniu szkoły absolwenci będą mieli bardzo szerokie spectrum możliwości wyboru. Niewykluczone, że zanim skończą szkołę ten wybór ulegnie rozszerzeniu, ponieważ bez przerwy pojawiają się coraz to nowe zawody niezbędne do kreowania zmieniającej się nieustannie rzeczywistości.” - powiedziała dyr. szkoły Dorota Jasztal.

Głos zabrali wszyscy zaproszeni goście, którzy akcentowali znaczącą rolę porządnego wykształcenia zawodowego w obecnym świecie.

P. dyrektor Janusz Kazior wręczył podziękowania oraz upominki stażystom PKP intercity S.A., którzy w wakacje odbyli miesięczne staże.

Program artystyczny przygotowany przez naszych nauczycieli i uczniów pokazał, że potrafimy się też z siebie śmiać. 

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

17.11.2017

W dniu 17.11.2017 r. w ramach prowadzonych "Innowacji Pedagogicznych" uczniowie klasy II Technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Wagonowni "PKP Intercity" S.A. we Wrocławiu. Wykład + zajęcia praktyczne zakończone Testem sprawdzającym prowadził i przygotował Pan Andrzej Wira - instruktor wagonowy Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A.

 
Tematyką tych zajęć było :
 
1. Budowa zestawów kołowych obręczowanych i monoblokowych.
 
2. Dopuszczalne zużycia i uszkodzenia zestawów kołowych:
a) grubość : - obręczy; wieńca koła monoblokowego
b) grubość obrzeża
c) wysokość obrzeża
d) stromość obrzeża
e) różnica średnic kół
f) rozstaw kół na osi
g) płaskie miejsca i nalepy
h) pęknięcia
i) luźna obręcz zestawu kołowego
j) ostre nawalcowanie obrzeża zestawu kołowego                                                                                                      
k) wytarcia osi
l) rozwalcowanie obręczy
ł) uszkodzenia łożysk osiowych
m) zużycie obręczy, wieńca koła a wysokość zderzaków
 
3. Wózki  wagonowe:
a) posadowienie pudła wagonu na wózku
b) rodzaje sprężyn nośnych stosowanych w wózkach wagonów osobowych
c) prowadzenie zestawów kołowych w wózku
d) tłumiki drgań odsprężynowania stosowane w wózkach wagonów osobowych
e) układy hamulcowe zamontowane w poszczególnych rodzajach wózków
 
4.  SUW2000 - zestaw kołowy ze zmiennym rozstawem kół na osi - pokaz + film
 
Miło mi poinformować, że powyższy Test zaliczyli wszyscy uczniowie z klasy
 
Potoczny   Roland
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
30.10.2017

Uwaga !!!

A.44 Technik Transportu Kolejowego

Zajęcia z soboty 25.11.2017 r. Technika Ruchu Kolejowego
zostały przeniesione na  piątek 10.11.2017 r. godz. 15.30 - 19.35

Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

28.10.2017

W dniu 24 października 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół w Żarowie z klasy I i III  Technikum o kierunku technikum transportu kolejowego mieli okazję zapoznać się z pracą dyżurnego ruchu na Lokalnym Centrum Sterowania na stacji Wrocław Muchobór, z którego zarządza się ruchem kolejowym z Wrocławia do Legnicy. Uczniowie dzięki uprzejmości Pana Dyrektora, Pana Naczelnika Sekcji oraz Pani Zawiadowczyni  Stacji  Wrocław Muchobór Oddziału  „P.L.K .” S.A. we Wrocławiu  w sposób dokładny zostali zapoznani z zasadą działania urządzeń zdalnego sterowania ruchem zastosowanymi na tym szlaku. Na koniec wycieczki dydaktycznej otrzymali drobne upominki z rąk Pani Zawiadowczyni.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

22.10.2017

W dniu 22.10.2017 roku Zespół Szkół w Żarowie czynnie uczestniczył w obchodach XXXVII Rocznicy Głodówki Kolejarzy we Wrocławiu. Uroczystość ta miała miejsce w Lokomotywowni "PKP Intercity" S.A. we Wrocławiu.

Naszą szkołę reprezentowali Sylwia Gorzycka, Martyna Kołacińska, Kacper Jania z III klasy technikum o kierunku technik transportu kolejowego razem z nauczycielem przedmiotów zawodowych panem Rolandem Potoczny.
Jednym z punktów uroczystości było złożenie wieńców, wiązanek pod pomnikiem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, która jest Patronką kolejarzy.
Pod uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez JE biskupa Jacka Jezierskiego, w wolnej chwili młodzież z naszej szkoły miała możliwość porozmawiania z Prezesem "PKP" S.A. Panem Krzysztofem Mamińskim, Prezesem "PKP CARGO" S.A. Panem Maciejem Libiszewski, byłym Ministrem Transportu Panem Ewarystem Waligórskim oraz Dyrektorem Zakładu we Wrocławiu "CARGO" S.A. Panem Jackiem Krawczun.
Pan Prezes Krzysztof Mamiński oraz Pan Prezes Maciej Libiszewski złożyli na ręce młodzieży samych sukcesów w nauce i podjęcia pracy na kolei.
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
13.10.2017

Uwaga !!!

KLASA III LO z

Zajęcia z soboty 28.10.2017 r. -(język polski)
zostały przeniesione na  piątek 10.11.2017 r. godz. 15.30 - 19.35

Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

 

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1040872 osób.