herb
BIP
11.09.2018

Uwaga !!!

Zebranie z rodzicami

13 września 2017(czwartek) godzina 16.00

sala gimnastyczna

24.08.2018

Uwaga !!!

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

godz. 9.00  dnia 3 września - rozpoczyna się od spotkania z wychowawcami w następujących salach:

Technikum:

IT -    sala 41 (p. Teresa Kuszczak)

IIT -   sala 42 (p. Roland Potoczny)

IIIT -  sala 43 (p. Katarzyna Kuśnierz)

IVT -  sala 1 (p. Ewelina Blusiewicz)

Klasy wielozawodowe:

1 BS  - sala 40 (p. Ewa Molenda)

2 BS nauczanie indywidualne - pokój nauczycielski (p. Magdalena Golan)

3 W - sala 28 (p. Krystyna Janik)

16.07.2018

Jest  duży  sukces ! Młodzież z klas kolejowych (stypendyści) od 01 stycznia 2019 roku będą mogli korzystać z ulgi kolejowej 99% (tak jak pracownicy kolei zrzeszonych u ZPK) w pociągach Spółki "PKP Intrecity" S.A.

 

więcej informacji: https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32400/tansze-podroze-stypendystow-szkol-kolejowych---dodatkowe-znizki-w-pkp-intercity.html

 

27.06.2018

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Przedmiot

Termin/godz., sala

1.

Język angielski

28.08.2018

godz. 9:00, s. 40

2.

Matematyka

28.08.2018 r.

godz. 9:00, s. 40

3.

Programowanie aplikacji internetowych

28.08.2018 r.

godz. 11:00, s. 30

4.

BHP

Termin na stronie CKZ

 

27.06.2018

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Klasa I  Technikum - Technik Informatyk Pokaż
Klasa I  Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa I  Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa II Technikum - Technik Informatyk

Klasa II Technikum - Technik Transportu Kolejowego

Klasa II  Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa III Technikum - Technik Informatyk
Klasa III Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa IV Technikum - Technik Informatyk

Klasa IV Technikum - Technik Transportu Kolejowego

 

18.06.2018

UWAGA !!!

WOLNE MIEJSCA

W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA
(SZKOŁA ZAWODOWA)

dane_informacyjne

Info_branzowa

15.06.2018

Dnia 15 czerwca 2018 r. nasza Szkoła podpisała trójstronne porozumienie pomiędzy PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im.  Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Celem Porozumienia jest szeroko rozumiana współpraca, która może być realizowana poprzez:

  • możliwość udziału uczniów szkoły w wybranych zajęciach i wykładach organizowanych w Uczelni,
  • współorganizację wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów, sympozjów,
  • realizowanie wspólnych projektów naukowych i badawczych,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia w Uczelni nowej oferty edukacyjnej np. nowych kierunków,
  • udział w gremiach doradczych, celem przygotowania analiz, ekspertyz i opinii dotyczących obecnych
    i planowanych kierunków studiów,
  • umieszczanie w materiałach promocyjnych informacji o podejmowanych wspólnie inicjatywach,
  • współwydawanie publikacji branżowych i naukowych.

Porozumienie to oczywiście  nowe otwarcie szkoły na współpracę ze studentami i naukowcami PWSZ, co zaowocuje podniesieniem jakości pracy szkoły i coraz pełniejszym przygotowaniem naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

ZdjecieZdjecieZdjecie

18.04.2018

UWAGA KLASO I LO z !!!
ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Zajęcia z matematyki z dnia 28.04.2018 r.(sobota) zostają

przeniesione na dzień 12.05.2018 r.(sobota);

w dniu 28.04.2018 r.(sobota) odbędą się zajęcia z

geografii (zamiast matematyki).

Godziny zajęc pozostają bez zmian

06.04.2018

UWAGA KLASO I LO z !!!
ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Zajęcia z j. polskiego z dnia 11.05.2018 r.(piatek) zostają

przeniesione na dzień 20.04.2018 r.(piatek);

w dniu 11.05.2018 r.(piatek) odbędą się zajęcia z

matematyki (zamiast j. polskiego).

Godziny zajęc pozostają bez zmian

03.04.2018

W dniach 27.03. - 28.03.2018 roku uczniowie Zespołu Szkół w Żarowie klas  I - IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w  wycieczce zawodoznawczej do Warszawy w ramach  projektu "Rynek pracy coraz  bliżej" - dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego,  zorganizowanej przy współpracy
z  Fundacją "Krzyżowa" - dla Porozumienia  Europejskiego. Celem wycieczki była obserwacja czynności wykonywanych przez pracowników (na różnych stanowiskach) w Spółce PKP „Intercity" S.A.

Młodzież zapoznała się z pracą „obsługi technicznej wagonów” w jednej z najnowocześniejszych hal w Europie, która mieści się w Warszawie Grochów. Jednocześnie niezapomnianym przeżyciem ("pod czujnym okiem" Pana Instruktora z Zakładu Centralnego w Warszawie) była możliwość poznania obsługi pojazdu trakcyjnego na symulatorze lokomotywy EP09 oraz EU44 "Husarz" z jednoczesną symulacją pracy maszynisty na tych pojazdach trakcyjnych. Kolejnym etapem było poznanie  najnowocześniejszej floty z  jakiej korzysta Spółka "PKP Intercity". Dzięki uprzejmości maszynistów, młodzież z dużą uwagą i zainteresowaniem obserwowała obsługę  kabiny maszynisty pojeździe trakcyjnym Pendolino, Dart oraz Flirt.

W drugim dniu wycieczki uczniowie mogli zobaczyć pracę dyspozytorów w  nowoczesnej Dyspozyturze Głównej Spółki "PKP Intercity" i korzystając z  możliwości zadawali pracownikom pytania związane z tą pracą.     Doniosłym i miłym wydarzeniem  było spotkanie młodzieży i nauczycieli z Zarządem Spółki "PKP Intercity": Panem Markiem Chraniukiem, PanemJarosławem Oniszczukiem, Panem Arturem Resmer oraz Panią Dyrektor Ewą Boguszewską - Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pan Prezes Marek Chraniuk serdecznie przywitał uczniów
i nauczycieli ,  zachęcając  przyszłych absolwentów  klas kolejowych do podjęcia pracy w  "PKP Intercity."

Na zakończenie spotkania ( na pamiątkę pobytu ) wykonano wspólne zdjęcie z  przedstawicielami  Zarządu  Spółki "PKP Intercity", a uczniowie i  nauczyciele otrzymali z rąk Pani Dyrektor Ewy Boguszewskiej miłe upominki.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas kolejowych Zespołu  Szkół w Żarowie składają na ręce Pana Prezesa, Pani Dyrektor oraz Pana  Dyrektora d/s. Handlowych Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP Intercity  serdeczne podziękowania na przemiłą gościnność oraz  możliwość zapoznania  się z pracą kolejarza dzięki uprzejmości opiekunów z ramienia Spółki "PKP  Intercity" S.A.    Dziękujemy również  Fundacji "Krzyżowa" za zorganizowanie bezpłatnego  przejazdu i  pobytu na wycieczce zawodoznawczej w Warszawie w Spółce "PKP  Intercity" S.A.

Krystyna Janik

Ewa Molenda

Roland Potoczny

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

22.03.2018

21 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ramach programu uczniowie klasy II Technikum odbyli 1-dniową praktykę na wybranym stanowisku pracy w firmach pod kierunkiem konsultanta. Uczniowie poznali specyfikę wymarzonego zawodu oraz zdobyli kolejne doświadczenie zawodowe. Koordynatorem szkolnego programu była Katarzyna Kuśnierz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. W akcji wzięło udział 18 uczniów.

Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili swój jednodniowy pobyt w wybranych firmach. Wszystkim instytucjom i zakładom pracy, które umożliwiły udział w tym przedsięwzięciu koordynator projektu oraz dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

 
20.02.2018
W dniu 20 lutego 2018 roku w ramach Innowacji Pedagogicznych do Zespołu Szkół w Żarowie przyjechały przedstawicielki Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity S.A". Sekcji Handlowej we Wrocławiu: Panie Alicja  Furtak i Magdalena Nagrodzka.
Uczniowie  klasy III Technikum o kierunku technik transportu kolejowego  mogli zapoznać się
z budową i eksploatacją kasy biletowej, jak również w  formie ćwiczeń (na wielu przykładach) prowadzić sprzedaż  biletów dla podróżnych z  różnymi ulgami handlowymi i ustawowymi oraz dla podróżujących z czworonogiem  lub posiadającym bagaż w postaci roweru.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które zakończyły się  podsumowaniem w formie testu opracowanego przez Panie z Sekcji Handlowej.                                                                                           
Zespół Szkół w Żarowie dziękuje Panu Dyrektorowi Zakładu Zachodniego  oraz  Z-cy Dyrektora d/s  handlowych za duże zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy młodzieży z klasy o profilu kolejowym.
 
                                                 Z  poważaniem                                                                                  
                                                 Jacek Brańka
                                                 Roland  Potoczny
19.02.2018

W dniu 19.02.2018 r. uczniowie klasy II Technikum Transportu Kolejowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych we Wrocławiu zorganizowanych i przeprowadzonych przez p. Andrzeja Wirę instruktora wagonowego Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół w Żarowie. Uczniowie na zajęciach w szkole zapoznali się z budową i zasadą działania urządzeń hamulcowych stosowanych w pojazdach kolejowych. Natomiast na zajęciach we Wrocławiu mogli zapoznać się z w/w zagadnieniami od strony praktycznej. Dzięki współpracy z PKP Intercity oddział Zachodni uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w próbie hamulca przeprowadzonej na pociągu PKP Intercity wyruszającym w trasę na torach na grupie odstawczej „B”.

Następnie po przejściu na halę warsztatową zapoznali się z budową układu hamulcowego wagonów oraz mieli okazję zobaczyć działanie sterownika hamulca zespolonego, hamulca bezpieczeństwa oraz hamulca ręcznego. Uczniowie w ramach zajęć wykonywali pracę rewidenta taboru.

Zajęcia skończyły się testem potwierdzającym zdobyty umiejętności. Wszyscy uczniowie uczestniczący w szkoleniu zdali test na ocenę pozytywną.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

12.02.2018
W dniu 09 lutego 2018 roku dzięki uprzejmości Pana Naczelnika z Sekcji PLK we Wrocławiu młodzież z klasy I technikum z Żarowa o kierunku technik transportu kolejowego, po raz pierwszy w swoim życiu mogła zobaczyć  pracę dyżurnego ruchu, nastawniczego na jednej z największych nastawni dysponujących w części zachodniej Polski tj. nastawni WGA we Wrocławiu. Oprócz obserwacji pracy dyżurnego dysponującego, dyżurnego pomocniczego oraz nastawniczych, młodzież mogła zapoznać się z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, wyposażeniem nastawni pod czujnym okiem Pana Marcina, Zawiadowcy z tej Sekcji. Na zadawane pytania uczniów Pan Zawiadowca i Pani dyżurna nastawni dysponującej WGA we Wrocławiu udzielali wyczerpujących odpowiedzi dotyczących pracy ISDER oraz nastawniczego. Dodatkowo pod nadzorem Pani dyżurnej, jeden z uczniów mógł przygotować drogę przebiegu dla pociągu wjeżdżającego od strony Grabiszyn PODG do stacji Wrocław Główny. Uczniowie również bacznie obserwowali wjazd pociągów pasażerskich do stacji Wrocław Główny od strony Opola, Kłodzka, Jelcz Laskowic, zwracając szczególną uwagę na stan techniczny taboru oraz czy pociąg wjeżdża z sygnałami końca pociągu. Zostali również zapoznani z SWDR oraz wszelkimi dokumentami, które obowiązują na nastawni dysponującej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ir-1.
Reasumując zorganizowaną wycieczkę, młodym adeptom podobała się praca, gdzie w sposób znaczący zauważyli, że praca dyżurnego ruchu, nastawniczego jest bardzo odpowiedzialna. W tej pracy podczas pełnionego dyżuru należy być skupionym i tak prowadzić ruch pociągów w obrębie stacji Wrocław Główny, by zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa obowiązujące na sieci PKP.
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1184036 osób.