herb
BIP
18.06.2018

UWAGA !!!

WOLNE MIEJSCA

W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA
(SZKOŁA ZAWODOWA)

dane_informacyjne

Info_branzowa

15.06.2018

Dnia 15 czerwca 2018 r. nasza Szkoła podpisała trójstronne porozumienie pomiędzy PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im.  Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Celem Porozumienia jest szeroko rozumiana współpraca, która może być realizowana poprzez:

  • możliwość udziału uczniów szkoły w wybranych zajęciach i wykładach organizowanych w Uczelni,
  • współorganizację wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów, sympozjów,
  • realizowanie wspólnych projektów naukowych i badawczych,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia w Uczelni nowej oferty edukacyjnej np. nowych kierunków,
  • udział w gremiach doradczych, celem przygotowania analiz, ekspertyz i opinii dotyczących obecnych
    i planowanych kierunków studiów,
  • umieszczanie w materiałach promocyjnych informacji o podejmowanych wspólnie inicjatywach,
  • współwydawanie publikacji branżowych i naukowych.

Porozumienie to oczywiście  nowe otwarcie szkoły na współpracę ze studentami i naukowcami PWSZ, co zaowocuje podniesieniem jakości pracy szkoły i coraz pełniejszym przygotowaniem naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

ZdjecieZdjecieZdjecie

18.04.2018

UWAGA KLASO I LO z !!!
ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Zajęcia z matematyki z dnia 28.04.2018 r.(sobota) zostają

przeniesione na dzień 12.05.2018 r.(sobota);

w dniu 28.04.2018 r.(sobota) odbędą się zajęcia z

geografii (zamiast matematyki).

Godziny zajęc pozostają bez zmian

06.04.2018

UWAGA KLASO I LO z !!!
ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Zajęcia z j. polskiego z dnia 11.05.2018 r.(piatek) zostają

przeniesione na dzień 20.04.2018 r.(piatek);

w dniu 11.05.2018 r.(piatek) odbędą się zajęcia z

matematyki (zamiast j. polskiego).

Godziny zajęc pozostają bez zmian

03.04.2018

W dniach 27.03. - 28.03.2018 roku uczniowie Zespołu Szkół w Żarowie klas  I - IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w  wycieczce zawodoznawczej do Warszawy w ramach  projektu "Rynek pracy coraz  bliżej" - dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego,  zorganizowanej przy współpracy
z  Fundacją "Krzyżowa" - dla Porozumienia  Europejskiego. Celem wycieczki była obserwacja czynności wykonywanych przez pracowników (na różnych stanowiskach) w Spółce PKP „Intercity" S.A.

Młodzież zapoznała się z pracą „obsługi technicznej wagonów” w jednej z najnowocześniejszych hal w Europie, która mieści się w Warszawie Grochów. Jednocześnie niezapomnianym przeżyciem ("pod czujnym okiem" Pana Instruktora z Zakładu Centralnego w Warszawie) była możliwość poznania obsługi pojazdu trakcyjnego na symulatorze lokomotywy EP09 oraz EU44 "Husarz" z jednoczesną symulacją pracy maszynisty na tych pojazdach trakcyjnych. Kolejnym etapem było poznanie  najnowocześniejszej floty z  jakiej korzysta Spółka "PKP Intercity". Dzięki uprzejmości maszynistów, młodzież z dużą uwagą i zainteresowaniem obserwowała obsługę  kabiny maszynisty pojeździe trakcyjnym Pendolino, Dart oraz Flirt.

W drugim dniu wycieczki uczniowie mogli zobaczyć pracę dyspozytorów w  nowoczesnej Dyspozyturze Głównej Spółki "PKP Intercity" i korzystając z  możliwości zadawali pracownikom pytania związane z tą pracą.     Doniosłym i miłym wydarzeniem  było spotkanie młodzieży i nauczycieli z Zarządem Spółki "PKP Intercity": Panem Markiem Chraniukiem, PanemJarosławem Oniszczukiem, Panem Arturem Resmer oraz Panią Dyrektor Ewą Boguszewską - Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pan Prezes Marek Chraniuk serdecznie przywitał uczniów
i nauczycieli ,  zachęcając  przyszłych absolwentów  klas kolejowych do podjęcia pracy w  "PKP Intercity."

Na zakończenie spotkania ( na pamiątkę pobytu ) wykonano wspólne zdjęcie z  przedstawicielami  Zarządu  Spółki "PKP Intercity", a uczniowie i  nauczyciele otrzymali z rąk Pani Dyrektor Ewy Boguszewskiej miłe upominki.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas kolejowych Zespołu  Szkół w Żarowie składają na ręce Pana Prezesa, Pani Dyrektor oraz Pana  Dyrektora d/s. Handlowych Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP Intercity  serdeczne podziękowania na przemiłą gościnność oraz  możliwość zapoznania  się z pracą kolejarza dzięki uprzejmości opiekunów z ramienia Spółki "PKP  Intercity" S.A.    Dziękujemy również  Fundacji "Krzyżowa" za zorganizowanie bezpłatnego  przejazdu i  pobytu na wycieczce zawodoznawczej w Warszawie w Spółce "PKP  Intercity" S.A.

Krystyna Janik

Ewa Molenda

Roland Potoczny

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

22.03.2018

21 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ramach programu uczniowie klasy II Technikum odbyli 1-dniową praktykę na wybranym stanowisku pracy w firmach pod kierunkiem konsultanta. Uczniowie poznali specyfikę wymarzonego zawodu oraz zdobyli kolejne doświadczenie zawodowe. Koordynatorem szkolnego programu była Katarzyna Kuśnierz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. W akcji wzięło udział 18 uczniów.

Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili swój jednodniowy pobyt w wybranych firmach. Wszystkim instytucjom i zakładom pracy, które umożliwiły udział w tym przedsięwzięciu koordynator projektu oraz dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

 
20.02.2018
W dniu 20 lutego 2018 roku w ramach Innowacji Pedagogicznych do Zespołu Szkół w Żarowie przyjechały przedstawicielki Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity S.A". Sekcji Handlowej we Wrocławiu: Panie Alicja  Furtak i Magdalena Nagrodzka.
Uczniowie  klasy III Technikum o kierunku technik transportu kolejowego  mogli zapoznać się
z budową i eksploatacją kasy biletowej, jak również w  formie ćwiczeń (na wielu przykładach) prowadzić sprzedaż  biletów dla podróżnych z  różnymi ulgami handlowymi i ustawowymi oraz dla podróżujących z czworonogiem  lub posiadającym bagaż w postaci roweru.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które zakończyły się  podsumowaniem w formie testu opracowanego przez Panie z Sekcji Handlowej.                                                                                           
Zespół Szkół w Żarowie dziękuje Panu Dyrektorowi Zakładu Zachodniego  oraz  Z-cy Dyrektora d/s  handlowych za duże zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy młodzieży z klasy o profilu kolejowym.
 
                                                 Z  poważaniem                                                                                  
                                                 Jacek Brańka
                                                 Roland  Potoczny
19.02.2018

W dniu 19.02.2018 r. uczniowie klasy II Technikum Transportu Kolejowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych we Wrocławiu zorganizowanych i przeprowadzonych przez p. Andrzeja Wirę instruktora wagonowego Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół w Żarowie. Uczniowie na zajęciach w szkole zapoznali się z budową i zasadą działania urządzeń hamulcowych stosowanych w pojazdach kolejowych. Natomiast na zajęciach we Wrocławiu mogli zapoznać się z w/w zagadnieniami od strony praktycznej. Dzięki współpracy z PKP Intercity oddział Zachodni uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w próbie hamulca przeprowadzonej na pociągu PKP Intercity wyruszającym w trasę na torach na grupie odstawczej „B”.

Następnie po przejściu na halę warsztatową zapoznali się z budową układu hamulcowego wagonów oraz mieli okazję zobaczyć działanie sterownika hamulca zespolonego, hamulca bezpieczeństwa oraz hamulca ręcznego. Uczniowie w ramach zajęć wykonywali pracę rewidenta taboru.

Zajęcia skończyły się testem potwierdzającym zdobyty umiejętności. Wszyscy uczniowie uczestniczący w szkoleniu zdali test na ocenę pozytywną.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

12.02.2018
W dniu 09 lutego 2018 roku dzięki uprzejmości Pana Naczelnika z Sekcji PLK we Wrocławiu młodzież z klasy I technikum z Żarowa o kierunku technik transportu kolejowego, po raz pierwszy w swoim życiu mogła zobaczyć  pracę dyżurnego ruchu, nastawniczego na jednej z największych nastawni dysponujących w części zachodniej Polski tj. nastawni WGA we Wrocławiu. Oprócz obserwacji pracy dyżurnego dysponującego, dyżurnego pomocniczego oraz nastawniczych, młodzież mogła zapoznać się z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, wyposażeniem nastawni pod czujnym okiem Pana Marcina, Zawiadowcy z tej Sekcji. Na zadawane pytania uczniów Pan Zawiadowca i Pani dyżurna nastawni dysponującej WGA we Wrocławiu udzielali wyczerpujących odpowiedzi dotyczących pracy ISDER oraz nastawniczego. Dodatkowo pod nadzorem Pani dyżurnej, jeden z uczniów mógł przygotować drogę przebiegu dla pociągu wjeżdżającego od strony Grabiszyn PODG do stacji Wrocław Główny. Uczniowie również bacznie obserwowali wjazd pociągów pasażerskich do stacji Wrocław Główny od strony Opola, Kłodzka, Jelcz Laskowic, zwracając szczególną uwagę na stan techniczny taboru oraz czy pociąg wjeżdża z sygnałami końca pociągu. Zostali również zapoznani z SWDR oraz wszelkimi dokumentami, które obowiązują na nastawni dysponującej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ir-1.
Reasumując zorganizowaną wycieczkę, młodym adeptom podobała się praca, gdzie w sposób znaczący zauważyli, że praca dyżurnego ruchu, nastawniczego jest bardzo odpowiedzialna. W tej pracy podczas pełnionego dyżuru należy być skupionym i tak prowadzić ruch pociągów w obrębie stacji Wrocław Główny, by zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa obowiązujące na sieci PKP.
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
30.01.2018

19.12.2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. drużyna Naszej szkoły w składzie: Gerard Gryzgot, Kacper Nowakowski i Piotr Kubryński brała udział w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym, organizowanym przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W Konkursie udział wzięło niemal 150 uczniów z 16 szkół kolejowych z całej Polski. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w czasie 1,5 h testu wiedzy składającego się z 25 pytań zamkniętych dotyczących szeroko rozumianej tematyki transportu kolejowego.Konkurs adresowany był do uczniów kształcących się w specjalnościach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych tematem transportu kolejowego.

 

Celem wydarzenia było promowanie wiedzy o transporcie kolejowym poprzez wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie współpracy między podmiotami kształcącymi w w/w zawodach oraz promocja kształcenia na kierunkach realizowanych w zakresie transportu i kolejnictwa.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

18.12.2017
W dniu 18.12.2017 r. na zaproszenie Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów i nauczycieli  szkół z całej Polski , które prowadzą oddziały związane z koleją. W spotkaniu wzięła udział Minister Edukacji Narodowej - Pani Anna Zalewska.
 
W trakcie otwartej i ciekawej dyskusji, dyrektorzy i nauczyciele ze  szkół kolejowych zadawali Pani Minister wiele pytań związanych z problemami , które występują w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Zostały poruszone tematy związane między innymi z trudnościami  jakie występują z zaliczeniem egzaminów A.44 i A.45 o kierunku technik  transportu kolejowego. Zgłoszono propozycję, aby wystąpić do Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych Pana Krzysztofa Mamińskiego  o zaakceptowanie pięciu
darmowych przejazdów dla uczniów klas kolejowych lub bezpłatny przejazd uczniów tych klas z miejsca zamieszkania i powrotu ze szkoły. Poruszono także  temat  promocji  szkół kolejowych u pracodawców kolejowych.
 
Pani Minister wyraziła gotowość udzielenia odpowiedzi na wiele innych ważnych pytań , nurtujących dyrektorów i  nauczycieli szkół kolejowych w Polsce. Pan Prezes PLK oraz Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych podkreślili, że należy nadal pogłębiać dalszą owocną współpracę z Oddziałami związanymi z koleją ze szkół średnich  oraz kontynuować przyznawanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów tychże klas dla dobra kolei w Polsce XXI wieku.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
1. Anna       Zalewska   -  Minister  Edukacji  Narodowej
2. Ireneusz  Merchel     -  Prezes  Zarządu PLK S.A.
3. Arnold     Bresch       -  Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji i inwestycji
4. Grażyna   Blicharz     -  Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
5. Dyrektorzy Zakładów Linii Kolejowych w Polsce
6. Dyrektorzy, nauczyciele Szkół z Oddziałami kolejnictwa
ZdjecieZdjecieZdjecie
18.12.2017

W dniu 18.12.2017 r. w ramach prowadzonych „Innowacji Pedagogicznych” uczniowie klasy III Technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych prowadzonych w naszej szkole przez instruktorów Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. Uczniowie zapoznali się z obsługą biletomatów oraz zasadami wystawiania biletów zgodnie z TARYFĄ PRZEWOZOWĄ Spółki „PKP Intercity”zawierającą postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach„PKP Intercity” S.A.

Zajęcia skończyły się testem sprawdzającym nabyte umiejętności.

 

02.12.2017

W uroczystości ŚWIĘTA SZKOŁY – DZIEŃ KOLEJARZA I INFORMATYKA w dn.28.11.2017r. zaszczycili nas swoją obecnością :

p. Kamil Zieliński –wicewojewoda Dolnego Śląska

P. Piotr Fedorowicz-starosta powiatu świdnickiego

p. Zygmunt Worsa wicestarosta powiatu świdnickiego

p. Leszek Michalak burmistrz Żarowa 

oraz pracodawcy, którzy z nami owocnie współpracują, a mianowicie:

p.Dariusz Kolubka dyrektor PKP PLK S.A. Zakład w Wałbrzychu,

p.Janusz Kazior wicedyrektor ds. handlowych PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni Poznań

p.Małgorzata Marcinko – z-ca naczelnika sekcji Wałbrzych Cargo S.A.

p. Bartosz Dziwak – specjalista ds. technicznych KD S.A.

Od tego roku szkolnego połączyliśmy dwa święta w jedno w związku z przypadającym 25 listopada ogólnopolskim Dniem Kolejarza oraz 8 czerwca Dniem Informatyka. Gwoli wyjaśnienia: zawsze o tej porze obchodziliśmy tylko dzień kolejarza, ale informatycy - i słusznie, dopominali się również o swoje święto. Wszak wiadomo, że 8 czerwca to w szkole zawsze gorący czas związany z egzaminami zawodowymi i zakończeniem roku szkolnego, toteż od tego roku szkolnego powiązaliśmy te dwa święta. Ponadto, ponieważ zaraz nastąpiły Andrzejki, a jest to również Święto naszego Patrona – wybitnego chemika Jędrzeja Śniadeckiego postanowiliśmy te wszystkie święta połączyć w jedno, gdyż szkoła nie tylko świętami stoi ale przede wszystkim uczy, wychowuje i opiekuje się.

„Myślę, że jesteście dumni ze swojej szkoły, ponieważ daje swoim absolwentom mocne podwaliny pod dalsze kształcenie oraz budowanie kariery zawodowej. Wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym są w większości lepsze od średniej wojewódzkiej i powiatowej, od dwóch lat zdawalność matury jest 100% , a od kilku najlepsza w powiecie. Na egzaminach zawodowych radzą sobie ze zmiennym szczęściem, ale tu też plasujemy się w czołówce powiatowej. Nasza Edukacyjna wartość dodana mieści się w ćwiartce SZKOŁA SUKCESU, a co to znaczy? Mówiąc kolokwialnie szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności powyżej średniej powiatowej czyli rozwój naszej szkoły i naszych uczniów przebiega w kierunku zgodnym z założeniami strategii powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego. W Zespole Szkół w Żarowie uczniowie uczą się zawodów deficytowych, które gwarantują im pracę po zakończeniu szkoły, ale też umożliwiają dalszą ścieżkę kształcenia. W branży kolejowej w obrębie zawodu technika transportu kolejowego mieści się kilkanaście stanowisk, natomiast w przypadku wszelkich profesji związanych z informatyką aż 20 różnych zawodów. Tak więc po ukończeniu szkoły absolwenci będą mieli bardzo szerokie spectrum możliwości wyboru. Niewykluczone, że zanim skończą szkołę ten wybór ulegnie rozszerzeniu, ponieważ bez przerwy pojawiają się coraz to nowe zawody niezbędne do kreowania zmieniającej się nieustannie rzeczywistości.” - powiedziała dyr. szkoły Dorota Jasztal.

Głos zabrali wszyscy zaproszeni goście, którzy akcentowali znaczącą rolę porządnego wykształcenia zawodowego w obecnym świecie.

P. dyrektor Janusz Kazior wręczył podziękowania oraz upominki stażystom PKP intercity S.A., którzy w wakacje odbyli miesięczne staże.

Program artystyczny przygotowany przez naszych nauczycieli i uczniów pokazał, że potrafimy się też z siebie śmiać. 

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1120356 osób.