Uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie objęci są projektem z Funduszy Europejskich „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

27.04.2023

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie objęci są projektem z Funduszy Europejskich „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2275 uczniów/słuchaczy – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia – zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz staże/praktyki zawodowe.

Copyright © 2024 Zespół Szkół w Żarowie.

Projekt i wykonanie: Pikscode